تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 – تعمیرات سرفیس

نحوه تعویض مادربرد سرفیس پرو 5

ممکن است برای بسیاری از مشتریان آرتل (Rtel) این سئوال پیش بیاید که تکنسین های مجرب آرتل چگونه به تعویض و تعمیر مادربرد سرفیس می پردازند، برای آشنایی با نحوه تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 با همکاران ما در آرتل همراه شوید.

درجه سختی: 5 از 5

تعداد مراحل: 36 مرحله

مدت زمان مورد نیاز برای تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 : 2 الی 3 ساعت

بخش های مورد نیاز : 7 بخش مجزا

 

نحوه تعویض کردن مادربرد سرفیس پرو 5

این راهنما به نحوه تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 می پردازد. از آنجایی که مادربرد بخش مرکزی سرفیس است دسترسی و باز کردن آن نیاز به کمی کار دارد.

قدم اول:

 

Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.

قبل از شروع از باتری سرفیس پرو تا حدی استفاده کنید که شارژ دستگاه را تا زیر 25 درصد خالی کنید. باتری لیتیوم یون شارژ شده در صورت آسیب دیدن در حین کار می تواند آتش بگیرد یا منفجر شود.

ال سی دی سرفیس محکم با استفاده از چسب به قاب دستگاه چسببیده شده است.

برای برداشتن ال سی دی، ابتدا چسب را با اعمال حرارت سشوار گرم کنید.

هنگام گرم کردن ال سی دی مراقب باشید، زیرا گرمای بیش از حد می تواند برای همیشه به باتری با ال سی دی آسیب برساند.

قدم دوم:

Use a suction cup or an iSclack to pull up on the glass and create a slight gap between the glass and the metal frame.

If your display is badly cracked, a suction cup may not adhere. It may help to first cover the display with a layer of packing tape. Alternatively, you can superglue your suction cup to the display.

Insert an opening pick into the gap.

از یک مکنده یا iSclack برای بالا کشیدن شیشه استفاده کنید و فاصله کمی بین شیشه و فریم فلزی ایجاد کنید.

برای تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 اگر صفحه نمایش شما به شدت ترک خورده باشد، ممکن است مکنده شیشه به خوبی روی آن نچسبد و نیاز باشد ابتدا با استفاده از چسب نواری تمام ال سی دی را با چسب بپوشانید، سپس می توانید با استفاده از مکنده ال سی دی را کمی بالا بیاورید.

یک پیک اپ در شیار باز شده قرار دهید.

پیک آپ را در اطراف و پایین صفحه نمایش بکشید تا چسب بریده شود. در صورت نیاز حرارت بیشتر اعمال کنید.

با احتیاط کار کنید- شیشه ال سی دی بسیار نازک است اگر بخواهید به زور آن را فشار دهید، به راحتی می شکند.

لبه بالایی را در آخر جدا کنید. در دو طرف آنتن وجود دارد، بنابراین مراقب باشید که به آنها آسیب نرسانید. از گرمای بیشتر یا کمی ایزوپزوپیل الکل برای کمک به ضعیف شدن چسب استفاده کنید.

قدم سوم:

Pry up the metal shield covering the smaller ribbon cable port using the plastic opening tool.

Disconnect the smaller ribbon cable by prying up with the nylon spudger.

با استفاده از پیک آپ پلاستیکی، محافظ فلزی را که درگاه کابل نواری کوچک تر را می پوشاند، باز کنید.

کابل روبان کوچکتر را با استفاده از اسپادجر نایلونی جدا کنید.

قدم چهارم:

Pry up the metal shield covering the larger ribbon cable port using the plastic opening tool and remove.

Disconnect the larger ribbon cable by prying up with the nylon spudger.

شیلد فلزی را که درگاه کابل روبانی بزرگتر را می پوشاند با استفاده از ابزار باز کننده پلاستیکی بازکنید و بردارید.

کابل روبان کوچکتر را با استفاده از اسپادجر نایلونی جدا کنید.

قدم پنجم تعویض مادربرد سرفیس پرو 5:

Remove the screen from the rest of the device .

ال سی دی را از دستگاه جدا کنبد.

برای تعویض مادربرد سرفیس پرو 5، چسبی که ال سی دی را محکم می کند، هم از دستگاه و هم از پشت نمایشگر با احتیاط جدا کنید. سرفیس را با استفاده از ایزوپروپیل الکل و یک پارچه بدون پرز تمیز و آماده کنید، پارچه را در یک جهت بکشید. و برای محکم کردن ال سی دی ااز یک عدد چسب دو طرفه قوی 2 میلی متری استفاده کنید.

قدم ششم: هیت سینک

Pry off the protective metal shield covering the main processor using either the nylon spudger or the plastic opening tool.

شیلد پردازنده اصلی را با استفاده از اسپادجر نایلونی یا ابزار باز کننده پلاستیکی جدا کنید.

قدم هفتم:

Remove the four silver Torx T5 x 3mm screws holding the heat sink onto the main processor.

چهار پیچ نقره ای Torx T5 x 3mm که هیت سینک حرارتی را روی پردازنده اصلی نگه میدارند را باز کنید.

قدم هشتم:

Remove the remaining five black Torx T4 x 3mm screws holding down the heat sink assembly.

Remove the remaining five black Torx T4 x 3mm screws holding down the heat sink assembly.

پنج پیچ مشکی Trox T4 x 3mm باقی مانده را که مجموعه هیت سینک را پایین نگه داشته اند، بردارید.

قدم نهم:

Remove the heat sink from the device by grabbing one of the copper bars with your fingers and lifting straight up.

هیت سینک را با گرفتن یکی از میله های مسی با انگشتان خود مستقیم از دستگاه جدا کنید.

از دست زدن به خمیر حرارتی که در پشت هیت سینک و جلوی سی پی یو قرار دارد خودداری کنید. اگر دستتان به خمیر حرارتی خورد، آن را با آب و صابون ملایم بشویید.

قدم دهم تعویض مادربرد سرفیس پرو 5: دوربین جلو و عقب

Pry off the metal cover covering the front and rear camera ribbon cable motherboard connections using a nylon spudger.

پوشش فلزی را که روی اتصالات مادربرد کابل نوار دوربین جلو و عقب را می پوشاند، با استفاده از یک اسپادجر نایلونی جدا کنید.

قدم یازدهم:

Lift the front camera ribbon cable off the motherboard using the nylon spudger.

کابل نوار دوربین جلو را با استفاده از یک اسپادجر نایلونی از روی مادربرد جدا کنید.

قدم دوازدهم:

Remove the front camera.

دوربین جلویی را جدا کنید.

قدم سیزدهم:

Remove the two Torx T3 x 2.5mm screws holding down the rear camera.

دو پیچ Torx T3 x 2.5mm را که دوربین عقب را پایین نگه داشته اند باز کنید.

قدم چهاردهم:

Lift the rear camera ribbon cable off the motherboard using the nylon spudger.

کابل نوار دوربین عقب را با استفاده از اسپادجر نایلونی از روی مادربرد بلند کنید.

قدم پانزدهم:

Remove the rear camera.

دوربین جلو را جدا کنید.

قدم شانزدهم: پورت شارژ

Pry up the metal cover on the motherboard using either the nylon spudger or plastic opening tool.

پوشش فلزی روی مادربرد را با استفاده از اسپادجر نایلونی یا ابزار باز کننده پلاستیکی باز کنید.

قدم هفدهم:

Use a T4 Torx driver to remove the two 3mm screws from the ribbon holder on top of the colored cables.

از پیچ گوشتی T4 Torx برای جدا کردندو پیچ 3 میلی متری از نگهدارنده فلت در بالای کابل های رنگی استفاده کنید.

قدم هجدهم:

Use a T4 Torx driver to remove the two 3mm screws holding the charging port assembly to the case.

از پیچ گوشتی T4 Torx برای جدا کردن دو پیچ 3 میلی متری که مجموعه پورت شارژ را روی کیس نگه می دارند استفاده کنید.

قدم نوزدهم:

Use the nylon spudger to pop off the ribbon connector for the ribbon going over the charging port connection.

از اسپادگر نایلونی برای جدا کردن فلت از کانکتور استفاده کنید.

قدم بیستم تعویض مادربرد سرفیس پرو 5:

Remove the ribbon by lifting up and sliding out the connector.

با بلند کردن و بیرون کشیدن کانکتور فلت را بردارید.

قدم بیست و یکم:

Use the nylon spudger to pop up the clamp on the charging port connection.

از اسپادگر نایلونی برای باز کردن گیره اتصال درگاه شارژ استفاده کنید.

قدم بیست و دوم:

Grab the opened clamp on the charging port connecting cables and disconnect it by pulling back.

گیره باز شده کابل های اتصال پورت شارژ را بگیرید و با عقب کشیدن آن را جدا کنید.

این ممکن است کمی نیرو برای قطع ارتباط نیاز داشته باشد.

قدم بیست و سوم:

Remove the charging port by pulling the connector in the direction of the batteries.

با کشیدن کانکتور در جهت باتری ها، درگاه شارژ را بردارید.

با دقت بکشید تا کابل ها از کانکتور جدا نشوند.

قدم بیست و چهارم:

Pry up the large metal cover next to the right speaker using the nylon spudger.

Pry up the large metal cover next to the right speaker using the nylon spudger.

با استفاده از اسپادجر نایلونی، پوشش فلزی بزرگ کنار بلندگوی سمت راست را باز کنید.

قدم بیست و پنجم:

Remove the Torx T4 3mm screw.

پیج 3 میلی متری Torx T4 را بردارید.

پیچ 6 میلی متری Torx T5 را بردارید.

قدم بیست و ششم:

Lift up the right speaker being careful not to pull out the cable that is still connected.

بلندگوی سمت راست را بلند کنید و مراقب باشید کابلی را که هنوز متصل است بیرون نکشید.

قدم بیست و هفتم:

Grab the black and red cable on the bottom using tweezers.

در قدم بعدی از تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 کابل مشکی و قرمز را در قسمت پایین با استفاده از پنس نگه دارید و آن دو را از کانکتور جدا کنید.

قدم بیست و هشتم:

Remove the right speaker from the device.

بلندگوی سمت راست را از دستگاه خارج کنید.

قدم بیست و نهم: فلت اطراف دوربین

Remove the Torx T5 x 6mm screw connecting the black tie bar to the power button/volume control/speaker assembly.

پیچ Torx T5 x، 6 میلی متری را که فلت اطراف دوربین را به دکمه پاور، کنترل صدا و بلند گو باز می کند، باز کنید.

قدم سی ام تعویض مادربرد سرفیس پرو 5:

Remove the remaining three Torx T5 x 4.5mm screws holding down the camera tie bar.

سه پیچ باقی مانده Torx T5 x، 4.5 میلی متری را که فلت دوربین را نگه داشته اند باز کنید.

قدم سی و یکم:

Disconnect the small ribbon cable connecting the camera tie bar to the motherboard by pulling up with tweezers.

کابل نواری کوچکی که میله اتصال دوربین را به مادربرد متصل می کند با کشیدن پنس به سمت بالا جدا کنید.

قدم سی و دوم:

Lift the camera tie bar off of the device.

مرحله بعدی برای تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 این است که باید فلت دوربین را از دستگاه جدا کنید.

قدم سی و سوم: مادربرد

Disconnect the black and red cable connector and the ribbon from the motherboard that connect the power button assembly.

Disconnect the black and red cable connector and the ribbon from the motherboard that connect the power button assembly.

کانکتور کابل سیاه و قرمز فلت را از مادربردی که مجموعه دکمه پاور را به هم متصل می کند جدا کنید.

 قدم سی و چهارم:

Remove the eight 2.5 mm T3 screws from the motherboard.

Remove the eight 2.5 mm T3 screws from the motherboard.

هشت پیچ 2.5 میلی متری T3 را از روی مادربرد باز کنید.

قدم سی و پنجم تعویض مادربرد سرفیس پرو 5:

Use the plastic opening tool to pop up the connector going from the edge of the case to the motherboard.

Use a Torx T3 to remove the one 2.5 mm screw on the motherboard.

از ابزار باز کردن پلاستیکی برای بالا آمدن کانکتور از لبه کیس به مادربرد استفاده کنید.

از Torx T3 برای جدا کردن یک پیچ 2.5 میلی متری روی مادربرد استفاده کنید.

قدم سی و ششم:

Remove the motherboard by using a hand to lift up and move it to the right.

مادربرد را با استفاده از یک دست برای بلند کردن به سمت راست حرکت دهید.

امیدوارم دستورالعمل تعویض مادربرد سرفیس پرو 5 به شما کاربران عزیز آرتل کمک کرده باشد.

 

منبع: ifixit

علی ابراهیم پور
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.