تعویض مادربرد سرفیس پرو 4 – تعمیرات سرفیس

تعویض مادربرد سرفیس پرو 4

برای آموزش تعویض مادربرد در سرفیس پرو 4 در ادامه با آرتل همراه شوید…

در تعویض مادربرد سرفیس پرو 4 احتمال شکستن ال سی دی وجود دارد، حتما مطمئن شوید که حرارت کافی اعمال کنید و بسیار مراقب باشید، در صورت شکستن شیشه از عینک ایمنی استفاده کنید.

برای باز کردن چسب ال سی دی می توانید از تینر به همراه حرارت سشوار استفاده کنید.

 

تعویض مادربرد سرفیس پرو 4

درجه سختی: 5 از 5

مراحل تعویض مادربرد سرفیس پرو 4: 46 مرحله

مدت زمان مورد نیاز: 1 الی 3 ساعت

 

قدم اول: ال سی دی را بچسبانید!

 

Lay overlapping strips of clear packing tape over the Surface’s screen until the whole face is covered.

اگر ال سی دی سرفیس شما ترک خورده است، برای جلوگیری از شکستن ال سی دی، سعی کنید با چسباندن ال سی دی از شکستن آن جلوگیری کنید.

نوار های چسب را به گونه ای قرار دهید که تمام قسمت های ال سی دی سرفیس را بپوشانند.

این کار باعث می شود که خرده های شیشه محفوظ بمانند و یکپارچگی ساختاری هنگام جدا کردن ال سی دی سرفیس فراهم شود.

تمام تلاش خود را بکنید تا بقیه راهنما را همانطور که توضیح داده شد دنبال کنید. با این حال، هنگامی که شیشه شکسته شود، احتمالا در حین کار به ترک خوردن ادامه خواهد داد و ممکن است لازم باشد از یک ابزار فلزی برای بیرون آوردن شیشه استفاده کنید.

برای محافظت از چشمان خود از عینک ایمنی استفاده کنید و مراقب باشید که به ال سی دی آسیب نرسانید.

 

قدم دوم: لبه سمت راست ال سی دی را گرم کنید.

Heat an iOpener and apply it to the right edge of the Surface's screen for two minutes.

با استفاده از یک سشوار سمت راست ال سی دی سرفیس را گرم کنید.

ممکن است لازم باشد مدت زمان زیادی سشوار را نگه دارید تا تبلت به اندازه کافی گرم شود.

مراقب باشید سرفیس بیش از حد گرم نشود، زیرا ال سی دی و باتری سرفیس ممکن است در اثر حرارت زیاد آسیب ببینند.

 

قدم سوم: به چیدمان چسب توجه داشته باشید.

Take note of the screen adhesive layout before continuing:

قبل از اینکه چسب سایر قسمت ها را باز کنید، به چند نکته توجه داشته باشید.

قرمز: این نواحی فقط حاوی چسب هستند و برای بریدن بی خطر هستند.

نارنجی: صفحه نمایش و کابل های انعطاف پذیر در اینجا نزدیک به لبه قرار دارند، با دقت برش دهید و پیک آپ را بیشتر از 3 میلی متر فرو نبرید.

زرد: کابل های آنتن شکننده زیر این قسمت از صفحه نمایش قرار دارند. برای جلوگیری از آسیب رساندن به آنها مراحل، مرحله 13 را با دقت دنبال کنید. در اینجا بیشترین مقدار چسب قرار دارد.

 

قدم چهارم: پیک آپ را در دهانه بلندگو قرار دهید.

 

Don't insert the opening pick deeper than 0.45 in (12 mm). Inserting the pick too far may damage the LCD.

یک پیک آپ را در بریدگی بلندگوی سمت راست بالای صفحه قرار دهید و آن را بین شیشه و مشبک بلندگو بلغزانید.

سوراخ بازشو را بیشتر از 12 میلی متر وارد نکنید. فرو بردن بیش از حد ممکن پیک آپ ممکن است به ال سی دی دستگاه آسیب برساند.

قدم پنجم:

 

Rotate the pick toward the bottom of the Surface to slide it underneath the lower edge of the speaker cutout.

پیک آپ را به سمت پایین سرفیس بچرخانید تا آن را زیر لبه پایینی برش بلندگو بلغزانید.

 

قدم ششم: چسب ال سی دی را برش دهید.

 

Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance while sliding the pick, stop and reheat the section you're working on. Applying too much pressure with the pick can crack the glass.

پیک آپ را از لبه سمت راست سرفیس به پایین بلغزانید تا چسب زیر ال سی دی را برش دهید.

در طول باقی مراحل، اگر در حین لغزش پیک آپ با مقاومت قابل توجهی مواجه شدید، قسمتی را که روی آن کار می کنید، متوقف کرده و دوباره گرم کنید. اعمال فشار زیاد با پیک آپ می تواند باعث شکستن ال سی دی شود.

برای جلوگیری از بسته شدن مجدد ال سی دی، یکی از پیک آپ ها را در این قیمت بگذارید بماند.

 

قدم هفتم:

Reheat your iOpener and apply it to the bottom edge of the Surface's screen for two minutes.

قدم بعدی در تعویض مادربرد سرفیس پرو با استفاده از یک سشوار قسمت پایینی ال سی دی سرفیس را گرم کنید.

ممکن است لازم باشد مدت زمان زیادی سشوار را نگه دارید تا تبلت به اندازه کافی گرم شود.

مراقب باشید سرفیس بیش از حد گرم نشود، زیرا ال سی دی و باتری سرفیس ممکن است در اثر حرارت زیاد آسیب ببینند.

 

قدم هشتم:

 

Don't insert the opening pick deeper than 0.25 in (6 mm) around the bottom-right corner. Inserting the pick too far may damage the LCD.

یک پیک آپ جدید را انتخاب کنید و آن را در گوشه سمت راست پایین قرار دهید و آن را به سمت لبه پایینی بلغزانید.

پیک آپ را با عمق بیشتر از 6 میلی متر در گوشه پایین سمت راست فرو نبرید، زیرا فرو بردن بیش از حد پیک آپ می تواند به ال سی دی دستگاه آسیب برساند.

آن را در امتداد لبه پایینی سرفیس بکشید تا چسب ال سی دی را برش دهید.

توجه داشته باشید پیک آپ را بیشتر از 12 میلی متر در امتداد لبه پایینی فرو نبرید.

برای جلوگیری از بسته شدن مجدد چسب، این پیک آپ را بگذارید در لبه پایینی بماند.

 

قدم نهم:

Reheat your iOpener and apply it to the left edge of the Surface's screen for two minutes.

با استفاده از یک سشوار لبه سمت چپ ال سی دی سرفیس را گرم کنید.

ممکن است لازم باشد مدت زمان زیادی سشوار را نگه دارید تا تبلت به اندازه کافی گرم شود.

مراقب باشید سرفیس بیش از حد گرم نشود، زیرا ال سی دی و باتری سرفیس ممکن است در اثر حرارت زیاد آسیب ببینند.

 

قدم دهم:

 

Be careful cutting under the lower 2.5 inches (65 mm) of the left edge. Don't insert the opening pick more than 1/8 inch (3 mm) here. The display cables sit near this part of the bezel and are easily damaged.

یک پیک آپ جدید را در گوشه پایین سمت چپ قرار دهید و آن را در گوشه به سمت لبه سمت چپ بلغزانید.

مراقب باشید که در 65 میلی متری ابتدایی لبه سمت چپ پیک آپ را بیشتر از 3 میلی متر فرو نبرید. چرا که کابل های نمایشگر در این قسمت از قاب قرار دارند و به راحتی آسیب می بینند.

پس از گذشتن از ناحیه کابل نمایشگر، می توانید مجددا پیک آپ را تا 12 میلی متر داخل ببرید.

پیک آپ را در امتداد لبه سمت چپ سرفیس بکشید تا چسب ال سی دی را برش دهید.

پیک آپ را در لبه سمت چپ بگذارید تا از بسته شدن مجدد چسب جلوگیری کنید.

 

قدم یازدهم:

Reheat your iOpener and apply it to the top edge of the Surface's screen for two minutes.

با استفاده از یک سشوار قسمت بالایی ال سی دی سرفیس را گرم کنید.

چسب این قسمت از ال سی دی بسیار زیاد است و ممکن است نیاز باشد سشوار را مدت طولانی تری نگه دارید.

مراقب باشید سرفیس بیش از حد گرم نشود، زیرا ال سی دی و باتری سرفیس ممکن است در اثر حرارت زیاد آسیب ببینند.

 

قدم دوازدهم:

 

The next 6 inches (15 cm) of the top edge of the case is covered by the left and right antennas, which sit between the case and the screen bezel. Follow the next steps carefully to avoid damaging the antennas.

گوشه سمت چپ را با استفاده از پیک آپ بلغزانید و آن را در امتداد لبه بالایی سرفیس بلغزانید هنگامی که پیک آپ در فاصله 70 میلی متری از لبه سمت چپ قرار دارد توقف کنید.

15 سانتی متر بعدی لبه بالایی ال سی دی توسط آنتن های چپ و راست پوشیده شده است که بین قاب و صفحه نمایش قرار می گیرند. مراحل بعدی را با دقت دنبال کنید تا به آنتن ها آسیب نرسانید.

 

قدم سیزدهم:

 

Insert the point of a pick under the screen where you just stopped cutting. Don't insert the pick deeper than the edge of the bezel.

کابل های آنتن شکننده زیر لبه بالایی ال سی دی قرار دارند. این روش را با دقت دنبال کنید تا به آنها آسیب نرسانید.

سپس برای تعویض مادربرد سرفیس پرو از همان جایی که برش چسب را متوقف کرده بودید، شروع به برش چسب با استفاده از پیک آپ کنید. فقط مراقب باشید که پیک آپ را در حد همان لبه بیرونی ال سی دی داخل ببرید و عمیق تر از قاب فرو نبرید.

پیک آپ را با دقت به سمت راست بچرخانید، لبه بلند پیک آپ را روی چسب صفحه زیر قاب فشار دهید و حین حرکت چسب ال سی دی را برش دهید، فقط حواستان باشد که پیک آپ را نکشید و سعید کنید با فشار لبه بلند چسب را برش دهید.

 

قدم چهاردهم:

 

Once you cut the adhesive over the antennas (8.5 inches, or 22 cm, from the left edge), slide the pick the rest of the way along the top edge of the surface and round the top right corner to slice through any remaining adhesive.

هنگامی که چسب روی آنتن ها را بریدید (22 سانتی متر، از لبه سمت چپ) مابقی مسیر را در امتداد لبه بالایی سرفیس بلغزانید و گوشه سمت راست بالا را گرد کنید تا چسب باقی مانده را برش دهید.

 

قدم پانزدهم: سرفیس را باز کنید.

 

Don't remove the screen yet. It is still connected to the motherboard by two cables.

به آرامی مجموعه ال سی دی را از قاب سرفیس جدا کنید. اگر با مقاومتی مواجه شدید، توقف کنید و بررسی کنید که تمام چسب جدا شده باشد.

هنوز ال سی دی را جدا نکنید. همچنان توسط دو کابل به مادربرد متصل است.

برای بریدن چسب باقی مانده از یک پیک آپ استفاده کنید و آن را جدا کنید.

 

قدم شانزدهم:

 

Gently lay the screen down on the case with the connectors facing up. Take care to avoid creasing the display cables.

قسمت بالایی ال سی دی را از قاب جدا کنید و پایین صفحه را به کانکتور های نمایشگر مادربرد نزدیک کنید.

به آرامی صفحه را روی قاب قرار دهید و کانکتور ها رو به بالا باشند. مراقب باشید از جدا شدن کابل های نمایشگر خودداری کنید.

 

قدم هفدهم: چند نکته برای حذف شیلد های EMI

 

Repeat this procedure at different points around the perimeter of the shield until it is free.

از این روش برای حذف هر گونه شیلد EMI لازم در حین تعمیر استفاده کنید:

از یک پنس نوک تیز استفاده کنید تا شیلد EMI را از شکاف های بین دندان ها بیرون بیاورید.

این روش را در نقاط مختلف اطراف محیط شیلد تکرار کنید تا جدا شود.

سعی کنید در هنگام جدا کردن شیلد ها، آن ها را تغییر شکل ندهید، چرا که در طول مونتاژ مجدد باید آن ها را دوباره نصب کنید.

برای نصب مجدد، هرگونه تغییر شکل را تا جایی که می توانید اصلاح کنید، تا مطمئن شوید که دندانه های شیلد با لبه های روی مادر برد هماهنگ هستند و کل محیط محافظ EMI را فشار دهید.

مطمئن شوید که تمام دندانه ها به لبه فلزی چسبیده باشند و زیر محافظ EMI خم نشوند.

 

قدم هجدهم: جدا کردن ال سی دی

 

Use your tweezers to remove the two EMI shields covering the display cable connectors.

از پنس خود برای جدا کردن دو محافظ EMI که کانکتور های کابل نمایشگر را می پوشانند، استفاده کنید.

 

قدم نوزدهم:

 

Pry up with the flat end of a spudger to disconnect each display cable from the motherboard.

با استفاده از انتهای صاف یک اسپادگر کابل های نمایشگر را از مادربرد جدا کنید.

 

قدم بیستم تعویض مادربرد سرفیس پرو: ال سی دی را جدا کنید.

Remove the screen from the Surface.

ال سی دی را از سرفیس جدا کنید.

 

قدم بیست و یکم: برد پشتیبانی آنتن را جدا کنید.

Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.5 mm screws securing the antenna support bracket.

قرمز:از پیچ گوشتی T5 Torx برای باز کردن چهار پیچ 4.5 میلی متری که برد پشتیبانی آنتن را محکم می کنند استفاده کنید.

 

قدم بیست و دوم:

 

Be careful not to snag any cables. Do not force the bracket out if it is stuck.

با دقت برد پشتیبانی آنتن را جدا کنید.

مراقب باشید که برد به هیچ کابلی گیر نکرده باشد، اگر گیر کرده است به زور بیرون نیاورید.

 

قدم بیست و سوم: شیلد CPU را جدا کنید.

 

Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.

در ادامه تعویض مادربرد سرفیس پرو، یک نقطه از یک جفت موچین نوک تیز را در شکافی که در گوشه محاظ EMI که هیت سینگ را می پوشاند قرار دهید.

از یک پنس نوک تیز استفاده کنید تا محافظ EMI را تا جایی که می توانید، بدون خم کردن آن از مادربرد جدا کنید. هنوز آن را حذف نکنید.

مراقب باشید در حین کار روی این شیلد، باتری را با پنس سوراخ نکنید.

 

قدم بیست و چهارم:

 

Remove the CPU shield.

آخرین مرحله را در مکان های مختلف در اطراف محیط شیلد EMI که هیت سینک را می پوشاند تکرار کنید.

شیلد CPU را جدا کنید.

 

قدم بیست و پنجم: هیت سینک را باز کنید.

Use a T3 Torx screwdriver to remove two screws from the heat sink:

برای جدا کردن دو پیج از هیت سینک از پیچ گوشتی T3 Torx استفاده کنید:

قرمز: یک پیچ 2.4 میلی متری در امتداد بالای صفحه مستطیلی که باتری را می پوشاند.

نارنجی: یک پیچ 2.2 میلی متری در امتداد پایین صفحه مستطیلی که باتری را می پوشاند.

 

قدم بیست و ششم:

The heat sink is firmly adhered to the fan.

هیت سینک محکم به فن چسبیده است.

قرمز: از پیچ گوشتی فیلیپس برای جدا کردن سه پیچ 2.4 میلی متری که فن را محکم می کند استفاده کنید.

نارنجی: از پیچ گوشتی T5 Torx برای جدا کردن پیچ نهایی 4.4 میلی متری در پوشش فن استفاده کنید.

 

قدم بیست و هفتم:

Use a T3 Torx screwdriver to remove the heat sink screws surrounding the CPU in the following pattern, one turn at a time, until they're free.

از پیچ گوشتی T3 Torx برای جدا کردن پیچ های هیت سینک اطراف CPU به شکل زیر استفاده کنید، هر بار یک دور تا زمانی که آزاد شوند.

قرمز: پیچ 1

نارنجی: پیچ 2

زرد: پیچ 3

سبز: پیچ 4

در حین مونتاژ مجدد، از همین روش برای نصب این پیچ ها استفاده کنید و هر بار یک دور سفت کنید تا هر پیچ محکم شود.

 

قدم بیست و هشتم تعویض مادربرد سرفیس پرو: هیت سینک را جدا کنید.

 

Take care not to dent or crease the heat sink pipes during removal.

از انتهای صاف یک اسپادگر استفاده کنید تا به آرامی هیت سینک حرارتی را مستقیما به سمت بالا و خارج از CPU بچرخانید.

مراقب باشید که در حین برداشتن لوله های هیت سینک دچار فرو رفتگی نشوند.

 

قدم بیست و نهم:

 

Take care not to dent or crease the heat sink pipes during removal.

انتهای نوک تیز یک اسپادگر را در سوراخ پیچ در محافظ فن قرار دهید و آن را بلند کنید تا از فن جدا شود.

برای نصب شیلد فن باید از چسب کمی استفاده کنید.

مراقب باشید که در حین برداشتن لوله های هیت سینک دچار فرو رفتگی نشوند.

 

قدم سی ام:

Carefully remove the heatsink.

با دقت هیت سینک را جدا کنید.

 

قدم سی و یکم: شیلد EMI بالایی را بردارید.

 

Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.

با استفاده از یک پنس نوک تیز، شیلد EMI را که کانکتور های دوربین را می پوشاند جدا کنید.

از پنس استفاده کنید تا شیلد EMI را تا جایی که می توانید بدون خم کردن آن از مادربرد جدا کنید.

سعی کنید در هنگام جدا کردن شیلد ها، آن ها را تغییر شکل ندهید، چرا که در طول مونتاژ مجدد باید آن ها را دوباره نصب کنید.

شیلد EMI را جدا کنید.

 

قدم سی و دوم: دوربین جلو را جدا کنید.

 

Pry up with the pointed end of your spudger to disconnect all three camera cables from the motherboard.

از انتهای نوک تیز اسپادگر خود برای جدا کردن دوربین جلو از مادربرد استفاده کنید.

 

قدم سی و سوم تعویض مادربرد سرفیس پرو:

 

Gently slide the volume/power button cable out of the ZIF connector.

از انتهای نوک تیز اسپادگر خود برای باز کردن قفل کانکتور ZIF که کابل دکمه صدا / پاور را محکم می کند، استفاده کنید.

به آرامی کابل دکمه صدا / پاور را از کانکتور ZIF خارج کنید.

 

قدم سی و چهارم:

 

Carefully pry straight up on the speaker wire connector to disconnect it from the motherboard.

انتهای نوک تیز اسپادگر را بین سیم های بلندگو و مادربرد بلغزانید تا جایی که روی کانکتور سیم بلندگو قرار بگیرد.

کانکتور سیم بلندگو را با دقت به سمت بالا بچرخانید تا آن را از مادربرد جدا کنید.

با ملایمت زیاد این کار را انجام دهید، چرا که سیم های بلندگو به شدت ظریف هستند.

برای مونتاژ مجدد، دسته سیم های بلندگو را در بالای کانکتور روی مادربرد قرار دهید و به آرامی آن را با انگشت خود به سمت پایین فشار دهید تا دوباره وصل شود.

 

قدم سی و پنجم:

 

Use the pointed end of your spudger to unlock the fan and headphone jack ZIF connectors.

ار انتهای نوک تیز اسپادگر خود برای باز کردن قفل فن و جک هدفون استفاده کنید.

 

قدم سی و ششم:

 

Use the pointed end of your spudger to gently slide the fan and headphone jack cables out of their ZIF connectors.

از انتهای نوک تیز اسپادگر استفاده کنید تا به آرامی کابل های فن و جک را از کانکتور های ZIF خارج کنید.

 

قدم سی و هفتم تعویض مادربرد سرفیس پرو:

 

Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.

یک نقطه از یک موچین را در یک شکاف در لبه محافظ EMI که کابل و کانکتور کارت خوان microSD را می پوشاند، قرار دهید.

سعی کنید در هنگام جدا کردن شیلد ها، آن ها را تغییر شکل ندهید، چرا که در طول مونتاژ مجدد باید آن ها را دوباره نصب کنید.

شیلد را جدا کنید.

 

قدم سی و هشتم:

 

Lift the microSD card reader cable up and out of the way of the EMI shield covering the charging assembly.

از انتهای صاف اسپادگر خود استفاده کنید تا کانکتور کارت خوان microSD را مستقیما از سوکت بیرون بیاورید.

کابل microSD را به سمت بالا بکشید و از قسمت محافظ EMI که مجموعه شارژ را می پوشاند خارج کنید.

این کابل را فقط به اندازه ای که برای دسترسی به محافظ EMI لازم است خم کنید. آن را خیلی نکشید و خم نکنید.

 

قدم سی و نهم:

 

Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.

یک سر پنس نوک تیز را در یکی از شکاف های محافظ EMI که کانکتور کابل شارژ را می پوشاند قرار دهید.

از پنس استفاد کنید تا محافظ EMI را تا جایی که می توانید بدون خم کردن آن از مادربرد جدا کنید.

سعی کنید در هنگام جدا کردن شیلد ها، آن ها را تغییر شکل ندهید، چرا که در طول مونتاژ مجدد باید آن ها را دوباره نصب کنید.

شیلد را جدا کنید.

 

قدم چهلم:

 

Use the flat end of a spudger to flip up the retaining lock securing the charging assembly cable connector.

از انتهای صاف یک اسپادگر برای برگرداندن قفل نگه دارنده که کانکتور کابل شارژ را محکم می کند، استفاده کنید.

 

قدم چهل و یکم:

 

Alternating from one side to the other, gently "walk" the connector out of its socket.

از سر اسپادگر خود برای جدا کردن و هل دادن کانکتور استفاده کنید.

به طور متناوب از یک طرف به طرف دیگر، به آرامی کانکتور را از سوکت آن خارج کنید.

 

قدم چهل و دوم:

 

Disconnect the cable from the ZIF connector.

برای باز کردن قفل اتصال ZIF، بین پردازنده و بلندگوی سمت راست، از انتهای نوک تیز اسپادگر خود استفاده کنید.

کابل را از کانکتور ZIF جدا کنید.

 

قدم چهل و سوم:

 

Carefully pry straight up on the speaker wire connector to disconnect it from the motherboard.

انتهای نوک تیز اسپادگر را بین سیم های بلندگوی سمت راست و مادربرد بلغزانید تا روی کانکتور سیم بلندگو قرار گیرد.

کانکتور سیم بلندگو را با دقت به سمت بالا بچرخانید تا آن را از مادربرد جدا کنید.

این کار را با ملایمت زیاد انجام دهید، چرا که سیم های بلندگو ظریف هستند.

در طول مونتاژ مجدد، دسته سیم بلند گو را در بالای کانکتور روی مادربرد قرار دهید و به آرامی آن را با انگشت خود به سمت پایین فشار دهید تا دوباره وصل شود.

 

قدم چهل و چهارم:

 

Ten 2.4 mm screws

از پیچ گوشتی  T3 Torx برای جدا کردن پیچ های زیر از فن و مادربرد استفاده کنید.

قرمز: ده پیچ 2.4 میلی متری

نارنجی: دو پیچ 2.2 میلی متری

زرد: دو پیچ 2.5 میلی متری

سبز: دو پیچ 2.4 میلی متری

آبی: از پیچ گوشتی T5 Torx برای جدا کردن یک پیچ 2.4 میلی متری که بلندگو و مادربرد سمت راست را محکم می کند، استفاده کنید.

قدم چهل و پنجم: اسپیکر سمت راست را جدا کنید.

 

Slide the right speaker back out of the chassis.

بخش باریک جعبه بلندگو سمت راست را کمی بالا بیاورید.

بلندگوی سمت راست را به سمت عقب از شاسی خارج کنید.

بلندگوی سمت راست را جدا کنید.

 

قدم چهل و ششم:

 

Gently slide the I/O ports on the motherboard out from their openings and remove the motherboard.

ابتدا سمت چپ مادربرد را با زاویه تقریبا 30 درجه بلند کنید.

پورت های ورودی / خروجی روی مادربرد را به آرامی از دهانه هایشان بیرون بکشید و مادربرد را بردارید.

در طول مونتاژ مجدد، قبل از ادامه، مطمئن شوید که مجموعه شارژ، بلندگوی سمت چپ و سه کابل دوربین زیر مادربرد گیر نکرده باشند.

 

اگر به تعمیر سرفیس نیازدارید با همکاران ما در آرتل در تماس باشید.

 

 

منبع: ifixit

علی ابراهیم پور
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.